Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Bonacredit a.s., provozovatel bonacredit.cz, je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dávám tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, společnosti Bonacredit a.s. (správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) se sídlem Praha Nové Město, Náměstí I. P. Pavlova 1789/5 , PSČ 120 00, IČ: 04649702, jakož i jejím smluvním partnerům, časově neomezený souhlas ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email (případně další údaje poskytnuté ve formulářích na webových stránkách - www.bonacredit.cz) za účelem:

Dávám poskytovateli souhlas s využíváním podrobností mého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy info@bonacredit.cz. Jsem si vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým společnosti Bonacredit a.s., jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od společnosti Bonacredit a.s. vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.